Exposicions realitzades amb documents dels Arxius Municipals del Programa de Manteniment