Conferència "Orígens i formació de l'Arxiu Històric de Sabadell: un model singular"

Conferència “Orígens i formació de l’Arxiu Històric de Sabadell: un model singular”,

A càrrec del Dr. Josep M. Benaul i Berenguer, professor d’Història Econòmica de la UB

Sala Miquel Carreras del MHS, c. Sant Antoni, 13

6 de novembre, 19 h.

L’any 1978 hi va haver una iniciativa de diversos investigadors i persones vinculades a la ciutat membres de la ja desapareguda Delegació Local del Col·legi de Doctors i Llicenciats  que, constatant el mal estat en què es trobava l’Arxiu municipal, aleshores ubicat a les golfes de l’Ajuntament,  va elaborar un informe reclamant la resolució d’aquella situació, i provocant una reflexió sobre la importància de preservar el patrimoni documental de la ciutat com a element essencial per a la història de la ciutat i la seva identitat, i també com a eina de servei administratiu al ciutadà i al propi Ajuntament.

Els signataris de l’informe foren Josep M. Benaul, Jordi Calvet, Manel Larrosa, Andreu Castells i Esteve Deu.

Com a resultat d’aquella reivindicació, l’Ajuntament de Sabadell va prendre tota una sèrie de decisions, d’entre les quals cal destacar la constitució del Patronat de l’Arxiu Històric de Sabadell (avui, fusionat amb l’OAMA), l’adquisició de la Casa Ponsà com a seu de l’Arxiu, i l’encàrrec a Andreu Castells, historiador, artista i impressor, d’encapçalar el projecte com a  primer director de l’Arxiu.

L’any 2013 s’han acomplert els 30 anys que l’Arxiu es va inaugurar a la seva seu de la Casa Ponsà, i l’AHS ha cregut oportú organitzar, amb la col·laboració d’alguns dels protagonistes d’aquell moment,  un seguit d’actes que pretenen mostrar la transcendència de la decisió presa en aquells moments d’inici de la democràcia al país, així com la importància del patrimoni documental custodiat, la cura que s’ha tingut de les instal·lacions, així com l’evolució de l’Arxiu, tant en allò referit al creixement documental com als serveis que presta, el fruit de les investigacions i publicacions generades a partir de la consulta dels seus documents, etc.

En definitiva, es tracta de subratllar la importància de la memòria en la construcció del present, de com n’és de fonamental saber d'on venim per a saber qui som, i que això només és possible conservant la nostra història documental. Aquella iniciativa de fa 30 anys ens ha permès tenir un model d'arxiu singular, absolutament lligat al passat i al present de la ciutat, i per tant els hem d'agrair el que som.

L’AHS compta, per al dia 6 de novembre que ve, amb el privilegi de poder conèixer la història d’aquests fets de la mà d’un dels seus protagonistes, i que fou  director de l’AHS entre 1986 i 1991, succeint així Andreu Castells. Josep M. Benaul no només coneix els intringulis d’aquella època sinó que, amb posterioritat al seu pas per l’AHS, n’ha estat un usuari constant, i ha pogut seguir l’evolució del servei i l’acreixement dels fons que s’ha anat produint, fruit en molts casos de les donacions dels particulars, famílies i empreses. Com a historiador, coneix també l’aportació bibliogràfica i historiogràfica que ha estat possible gràcies al servei que duu a terme l’AHS, de manera que és una veu més que autoritzada per a parlar-nos-en.

Josep M. Benaul (Sabadell, 1951) es va doctorar a la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1991 amb el treball La indústria tèxtil llanera a Catalunya, 1750-1870. El procés d'industrialització al districte industrial de Sabadell-Terrassa, dirigida per Jordi Maluquer de Motes. Des de 1997 és professor titular numerari a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona. Ha publicat diversos articles d’Història i Història econòmica a revistes especialitzades, capítols de llibres i llibres?, i ha participat en nombrosos congressos, simposis i projectes de recerca de la seva especialitat. Entre els llibres publicats dels quals n’és l’autor o amb una col·laboració significativa destaquen:

1. Sabadell tal com era : 1864-1909 : gent i paisatges. Sabadell : Ajuntament de Sabadell, 1984

2. La República i la Guerra Civil, Sabadell 1931-1939. Sabadell : Ajuntament de Sabadell, 1986

3. La Cambra Oficial de Comerç i d'Indústria de Sabadell. Cent anys d'història, 1886-1986. Sabadell: COCIS, 1986

4. Història de Terrassa. Terrassa : l'Ajuntament, DL 1987. (Papers de ciutat ; 1)

5. Història econòmica de la Catalunya contemporània. Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 1988-1994

6. Indústria, transports i finances [s. XIX]. Barcelona : Fundació Enciclopèdia Catalana, 1991

7. Guerra i canvi econòmic. L´impacte de la guerra del francès en la indústria tèxtil

llanera de Sabadell i Terrassa, 1808-1814. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach,

1993. (Quaderns d´Arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach; 65)

8. Indústria i ciutat : Sabadell, 1800-1980. [Sabadell] : Fundació Bosch i Cardellach ; Barcelona : Abadia de Montserrat, 1994

9. Ascens i davallada d´una empresa tèxtil llanera. La casa Buxeda, 1846-1860.

Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 1998. (Quaderns d´Arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach;  83-84)

10. Historia industrial de Terrassa. Terrassa : Diari de Terrassa : Lunwerg, 1998

11. El vapor a Sabadell. Sabadell: Museu d’Història de Sabadell, 2000

12. Sabadell Asseguradora S.A., 1951-2002. Una trajectòria

d’arrelament i d’especialització, Sabadell: Sabadell Grup Assegurador AIE, 2002.

13. Atlas de la industrialización de España, 1750-2000. Bilbao: Fundación BBVA ; Barcelona: Crítica, 2003

14. Caixa Sabadell: finances i acció social 1859-2009. Sabadell: Fundació Caixa Sabadell, 2008

15. El Gremi de Fabricants de Sabadell, 1559-2009 : organització empresarial i ciutat industrial. Sabadell : Fundació Gremi de Fabricants de Sabadell, 2009

16. Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona : 1886-2011. 125 anys d'història, qui l'ha fet possible. Barcelona : Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 2011

17. Cent vint-i-cinc. Sabadell : Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, DL 2011

18. Atles de la industrialització de Catalunya, 1750-2010. Barcelona: Vicens Vives, 2012

19. Sabadell, lletra impresa : de la vila a la fi de la ciutat industrial : catàleg de la Col·lecció Esteve Renom-Montserrat Llonch. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012. (Scripta et documenta ; 96)