Experiència pilot per a la preservació a llarg termini de la documentació digital de l’ajuntament

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Llinars del Vallès  han iniciat una prova pilot per a la conservació a llarg termini de la documentació digital essencial de l’Ajuntament. La prova pilot es realitzat amb l’empresa noruega PIQL. Aquesta col·laboració s’emmarca dins del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, de la qual l’Ajuntament de Llinars del Vallès en forma part des de l’any 2004.

La documentació i les dades digitals són fràgils tant pel que fa a la conservació com pel que fa a la integritat i autenticitat. Per això, la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona ha començat a explorar possibles solucions.  

La prova, que ara s’inicia, consisteix en la preservació a través de la gravació de les dades i els documents digitals en un suport perdurable com és la pel·lícula fotosensible (microfilm). L’empresa PIQL, especialitzada en la conservació de documentació a llarg termini,  assegura que la pel·lícula té una perdurabilitat de 500 anys. El sistema de gravació permet la preservació de qualsevol tipus de dades digitals, incloent so, audiovisual, bases de dades, etc.

Per a fer la prova s’han seleccionat quatre tipus de documents per valorar les diferents possibilitats que ofereix aquests sistema d’emmagatzematge. Un primer grup està format per una mostra de les actes del Ple que ja estan digitalitzades com a representació de documentació històrica. El segon grup està format pel llibre de decrets del darrer any com a mostra de documentació administrativa generada de forma digital. El tercer tipus de document és un audiovisual. I per últim s’ha triat un plànol històric de Llinars de Vallès. La prova tindrà un volum superior a 250 megabytes.