Sant Vicenç de Torelló rep la donació de 18 vídeos del municipi

L'Arxiu Municipal de Sant Vicenç de Torelló ha rebut la donació de 18 videos gravats per Rossend Ferrer i Codolosa entre els anys 1988 i 2000. Els videos recullen imatges de festes i activitats del poble de Sant Vicenç de Torelló així com de festes familiars. En total hi ha unes 60 hores de gravació repartides en 327 seqüències que documenten la vida del municipi en aquest períodes. D'aquestes, 227 seqüències es posaran a disposició pública, mentre que les 100 restants es podran consultar més endavant per voluntat de la família del donant.

L'Arxiu Municipal de Sant Vicenç de Torelló forma part de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. L’any 1998 es va portar a terme l’organització de l’arxiu gràcies al conveni signat amb l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Des de l’any 2007 Sant Vicenç de Torelló forma part del Programa de manteniment dels arxius municpals. És en aquesta data quan es va posar en funcionament el Servei d’Arxiu Municipal.