Tres noves incorporacions a la Xarxa d'Arxius Municipals

Els arxius dels municipis de Pontons, Sant Mateu de Bages i Sant Salvador de Guardiola s’han incorporat al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Un cop organitzats els seus arxius municipals per la mateixa Oficina de Patrimoni Cultural, l'objectiu principal és la implantació progressiva d'un sistema de gestió documental únic de la mateixa manera que es fa en la resta d'arxius municipals adherits. Així es garanteix la gestió interna de l'administració municipal i l'accés extern als interessats, investigadors i ciutadans en general.

Amb aquestes incorporacions el Programa de Manteniment ja compta amb 145 municipis adherits.