Boletín de Información Municipal, nova publicació al portal d'imatges de l'Arxiu Municipal de L'Hospitalet

L’Arxiu Municipal de L’Hospitalet difon al Portal d’Imatges la col·lecció completa del Boletín de Información Municipal.

El Boletín de Información Municipal (BIM) és una publicació periòdica mensual editada per l'Ajuntament de l'Hospitalet, testimoni de l'activitat municipal i de la ciutat, des de 1954 a 1976.

L'Arxiu Municipal disposa de la col·lecció sencera integrada per 92 números.

ES CAT AMHL 907-0046

1
Temes:
Exposicions