L’Arxiu Municipal de Castellnou de Bages estrena noves instal·lacions

L’Arxiu Municipal de Castellnou de Bages ha estrenat instal·lacions per allotjar els seus fons i garantir-ne un creixement a curt i mitja termini.

Aquest nou espai, situat a la planta baixa de l’edifici municipal, ha permès incorporar els elements essencials per facilitar un correcte funcionament de l’arxiu, que forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals de Barcelona.

Aquest nou dipòsit s’ha equipat amb armaris compactes o mòbils, amb un total de 154 ml de prestatgeria i capacitat per encabir unes 1.300 capses. Actualment l’arxiu té inventariades 660 unitats d’instal·lació. En el nou espai també s’ha col·locat una taula per les consultes i uns armaris per ingrés de la documentació.

El fons municipal es va organitzar, classificar i inventariar l’any 2012 pels tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i des de aquesta data, l’Arxiu, forma part de la  XAM.

El nou equipament disposa, també, d’un termohigròmetre, que controla de forma permanent la temperatura i humitat del dipòsit, emmagatzema la informació en el núvol i des de l’ordinador o el mòbil es pot fer la lectura de les dades.

El municipi de Castellnou de Bages, de 1319 habitants, amb aquest nou dipòsit millora la instal·lació i conservació del patrimoni documental que es custodia a l’Arxiu municipal.