Finalitza l'organització de l’Arxiu Municipal de Gironella

Aquest mes de maig ha finalitzat l’organització dels fons documentals que es troben a l’Ajuntament de Gironella. Les tasques d’ordenació de l’Arxiu Municipal de Gironella s’iniciaren, per part de l’Ajuntament, entre finals de l’any 2013 i primers del 2014, quan es va ordenar, classificar i inventariar la part més antiga de la documentació. Prèviament, l’any 2012 Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona va elaborar un informe sobre l’estat dels fons de l’Ajuntament i les recomanacions per a la seva normalització.

Posteriorment, l’any 2016 es va iniciar la l’ordenació, classificació i inventari de la resta de documentació conservada a l’Ajuntament de Gironella. Aquesta intervenció fou possible gràcies a un conveni entre l’Ajuntament i l’OPC de la Diputació de Barcelona. La intervenció va tenir una durada de vuit mesos i va permetre tractar poc més de la meitat de la documentació conservada.

Finalment, l’any passat, a través d’un altre conveni entre l’Ajuntament i l’OPC, s’inicià la darrera fase d’ordenació, classificació i inventari de la documentació, fase que ha finalitzat aquest mes de maig i que ha tingut una durada de sis mesos. Amb aquestes intervencions, la totalitat de la documentació existent a l’Ajuntament ha quedat ordenada, classificada i inventariada.

Les tasques han estat portades a terme per un tècnic d’arxiu sota la direcció d’un dels arxivers itinerants adscrits al Programa de Manteniment  de la Xarxa d’Arxius Municipals i permeten donar a conèixer i fer accessible el contingut d’aquest fons.

El fons està format per 650 metres lineals de documentació que han quedat instal·lats en 5.282 unitats d’instal·lació —Gironella és un municipi de 4.834 hab. (2018)—, i 10.409 registres a l’inventari. La documentació descrita abasta més de sis segles d’història, des de 1405 a 2015. En breu, els instruments de descripció de l’Arxiu Municipal de Gironella seran accessibles a la xarxa per donar a conèixer a la ciutadania el contingut del fons i, d’aquesta manera, poder accedir-hi i consultar-lo.

Un cop organitzat, l’Ajuntament de Gironella podrà adherir-se al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals, que coordina la mateixa OPC.