Reinstal·lació de l'Arxiu Municipal de Sant Bartomeu del Grau

El dia 1 d'agost es va portar a terme el trasllat de tota la documentació de l'Arxiu Municipal de Sant Bartomeu del Grau a la nova instal·lació de prestatgeries compactes.

L'Arxiu Municipal de Sant Bartomeu del Grau està adherit a la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2009 i la saturació de l’anterior instal·lació al dipòsit d’arxiu, amb prestatgeria fixa, va portar a estudiar l’opció de substituir la instal·lació per una altra amb prestatgeria compacta. En tant que aquest sistema d’instal·lació implica concentrar més pes en una mateixa superfície, això ha obligat a modificar parcialment la ubicació del dipòsit i a reforçar els sostres de l’àrea implicada.

La capacitat de la nova prestatgeria mòbil o compacta és de 252 metres lineals enfront als 165,6 metres de la instal·lació substituïda. Això suposa una capacitat per a 2.100 capses de format stàndard de foli prolongat. Aquest nou equipament de l’arxiu municipal deixa suficient marge de creixement per anar incorporant la documentació dels propers anys, sobretot en el context de canvi cap a l’administració electrònica.