Cinc ajuntaments de la Xarxa d’Arxius Municipals finalitzen els treballs per preservar a llarg termini la seva documentació digital

La correcta gestió i conservació dels documents, en qualsevol format i suport, per part de les administracions públiques en general i dels Ajuntaments, en particular, és un aspecte essencial en l’exercici de les seves competències i funcions.

En l’actual context de la societat digital i d’acord amb la legislació vigent d’àmbit estatal i europeu, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona va realitzar amb l’empresa noruega piql una prova pilot de preservació de documentació municipal a llarg termini, a l’Ajuntament de Llinars del Vallès -adherit al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals-, entre els anys 2017 i 2018.

El projecte consisteix en aplicar la tecnologia piql, que es tradueix en fixar en una pel·lícula de polièster de 35 mm, dades estructurades i documents municipals digitals amb l’objectiu final de garantir-ne la seva preservació i accés a llarg termini, al voltant de 500 anys.

Els documents municipals digitals seleccionats són custodiats per l’Arxiu Municipal i són considerats essencials i d’obligada conservació permanent per a l’Ajuntament, d’acord amb els seus actuals o futurs valors històrics i culturals.

En el marc de la Xarxa d’Arxius Municipals, aquesta experiència es va valorar molt positivament i, aleshores, es va considerar oportú estendre aquesta prova pilot a cinc ajuntaments més de la Xarxa, amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.

Aquests cinc ajuntaments han estat Gurb, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Pere de Vilamajor, Sant Feliu de Codines i Vacarisses, dels quals s’han seleccionat diversos documents en diferents formats i suports, en text, en imatge, en vídeo i àudio.

Els documents seleccionats per cada ajuntament han estat:

Ajuntament de Gurb: Les actes del ple (amb una cronologia: 1895-2014), reportatges de TV Gurb i expedients administratius electrònics recents. Un total de 236 GB d'informació preservada.

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues: Les actes del ple (cronologia: 1892-2015). Un total de 221 GB d'informació preservada.

 Ajuntament de Sant Feliu de Codines: Les actes del ple (cronologia:1828-2000), vídeos de memòria històrica, fotografies i expedients administratius electrònics recents. Un total de 472 GB d'informació preservada.

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor: Les actes del ple (cronologia:1653-2007), vídeos de memòria històrica i expedients administratius electrònics recents. Un total de 66 GB d'informació preservada.

Ajuntament de Vacarisses: Les actes del ple (cronologia:1861-2014), documentació històrica d’eleccions, fiscalitat, padró d’habitants, fotografies i vídeos de memòria històrica. Un total de 738 GB d'informació preservada.

L’obtenció de les dades i documents s’ha realitzat en els mateixos ajuntaments per part de l’empresa piql. A continuació, els treballs de processament, fixació i revelat en una pel·lícula s’han efectuat en uns laboratoris de l’empresa a Noruega. I actualment, els ajuntaments ja disposen dels treballs realitzats.

Amb aquesta experiència innovadora, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, en el marc de la Xarxa d’Arxius Municipals, avança en l’experimentació consistent en la cerca de solucions en la preservació dels documents municipals, a llarg termini, tema de gran debat en l’actual paradigma de la societat digital.

Oficina de Patrimoni Cultural

1