Miralles-Margarit

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08091.307.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Miralles-Margarit

1.4.1. Data inici

1836

1.4.2. Data final

1994

1.4.3. Comentari a data

 

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,15 m.

27 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Família Miralles-Margarit

2.2. Història del productor

La família Miralles vivien a l’antic convent augustinià situat a l’antiga quadra de Miralles. Fruit de la gestió del patrimoni es va generar la documentació que avui conservem

2.3. Història arxivística

La documentació es va conservar a les dependències familiars fins que l’Enric Carafí va gestionar-ne l’ingrés a l’Arxiu Municipal. La documentació ha patit diversos tractaments fins que l’any 2014 es va descriure amb el programa GIAM

2.4. Dades d'ingrés

Es desconeix la data exacta de l’ingrés

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

La documentació de la Hisenda de Miralles que ens ha arribat és un àlbum de dibuixos de la Casa Gran o Convent de Miralles d’Adrià Margarit, un llibre registre d'escriptures de la hisenda Miralles, llibres de comptes, títols nobiliaris, correspondència i fotografies i estampes de finals del segle XIX i XX.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat 

3.3. Increments

No estan previstos

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

El fons té les següents seccions: àmbit professional, àmbit financer i patrimonial, àmbit personal i col·lecció fotogràfica

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons ingressat a l'Arxiu Municipal i tractat amb el Prrgrama GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/07

Autoria: Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

Data de creació: 2017/07/03

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.