WikiXam

Benvingut al wiki de la comunitat. Aquesta wiki està concebuda per compartir coneixement i experiències que ajudin a enriquir i difondre la Xarxa arxius municipals. L'estructura bàsica gira entorn de tres eixos:

La Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) constituïda l'any 2003 és l'instrument de col·laboració de la Diputació de Barcelona, per tal de garantir la correcta gestió del patrimoni documental local dels ajuntaments majors de 10.000 habitants que en tenen l'obligació legal. I, alhora, vol ser l'instrument adient per donar suport als ajuntaments menors de 10.000 habitants que, malgrat que no tinguin un arxiu propi integrat al Sistema d'Arxius de Catalunya, han de disposar d'un únic sistema de gestió documental i, en el cas que compleixin els requisits establerts per la Llei, poder integrar-se al Sistema d'Arxius de Catalunya.

L'experiència actual va néixer amb el programa pilot de l'arxiver itinerant del Bages (1992), que va comptar amb la col·laboració de l'Associació d'Arxivers de Catalunya i el Centre d'Estudis del Bages. L'ampliació d'aquell programa, que inicialment implicava quatre municipis d'aquella comarca, ha comportat la consolidació d'un equip d'arxivers que han organitzat 205 fons documentals municipals de la província de Barcelona (dades a desembre 2014).

1. Objectius específics

 • Optimitzar els recursos destinats als arxius municipals i al patrimoni documental en general.
 • Potenciar la qualitat dels serveis i accions dels arxius municipals.
 • Estimular la col·laboració entre arxius municipals.
 • Facilitar als ajuntaments el compliment de la normativa sobre arxius vigent a Catalunya.
 • Potenciar l'accés i la difusió dels fons documentals municipals, tant a nivell de recerca, apropament a les escoles, com per als ciutadans en general.<l/i>

2. Tipologies

 • Programa de Manteniment Arxius Municipals
  Estratègia de suport directe que estableix els mecanismes per garantir el manteniment dels arxius municipals de la província de Barcelona de fins a 10.000 habitants que no disposen d'un responsable tècnic.
 • La Central de Serveis Tècnics
  Fòrmula de cooperació consistent en compartir serveis entre els diferents arxius municipals de la província de Barcelona que disposen d'un responsable tècnic.

3. Enllaços

Oficia de Patrimoni Cultural http://www.diba.cat/opc/
Xarxa d'Arxius Municipals http://www.diba.cat/web/opc/default_xam
Arxius Municipals Digitals http://www.diba.cat/amd/

Pàgines filles