Associació de Defensa Forestal Bisaura (ADF)

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08272.302.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Associació de Defensa Forestal Bisaura (ADF)

 

1.4.1. Data inici

1988

1.4.2. Data final

2010

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

1,00 m.

32 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Associació de Defensa Forestal Bisaura (ADF)

 

2.2. Història del productor

Les agrupacions de defensa forestal són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa "Foc Verd" elaborat pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es varen començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya.

L'Associació de Defensa Forestal Bisaura (ADF) es va constituir l'any 1988 i agrupa voluntaris de la zona del Bisaura. 

 

2.3. Història arxivística

La documentació del fons de l'Associació de Defensa Forestal Bisaura (ADF) ha estat guardada conjuntament amb el fons municipal a les dependències de l’ajuntament, sense una separació clara entre els dos fons.

No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona el 1997 on es va identificar i separar la documentació del fons del jutjat de pau del fons municipal. Posteriorment, un cop incorporat l’ajuntament el 2005 al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals (Diputació de Barcelona), s’ha portat a terme la descripció del fons.

2.4. Dades d'ingrés

No hi ha dades d’ingrès clares ja que la documentació dels fons es trobava barrejada amb la documentació del fons de l’ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'Associació de Defensa Forestal Bisaura (ADF) en l'exercici de les seves activitats i funcions.

El fons té les següents seccions: Administració General i Administrció econòmica.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat particular i no estan sotmesos a la normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

No està definit  ni el procediment ni el calendari de transferència des del Jl'Associació de Defensa Forestal Bisaura (ADF) al Servei d’Arxiu Municipal.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació  elaborat pel Servei d'Arxiu Municpal de Sora.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Aquest fons està relacionat amb la documentació municipal, especialment amb aquella de caire més econòmic i amb la que fa referència a la protecció i prevenció d'incendis forestals.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2015/04/20

7.3.1. Regles i convencions

SERVEI D’ARXIUS. GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Cultura. Norma per a l’elaboració del quadre  de classificació dels fons dels jutjats municipals, de pau, comarcals i de districte. Barcelona, 1999.

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.