Programa de manteniment arxius municipals

El Programa de Manteniment es proposa consolidar una estratègia de suport directe, a través de l'equip d'arxivers itinerants, i establir els mecanismes per garantir el manteniment dels arxius municipals de la província de Barcelona de fins a 10.000 habitants. Aquest programa contempla tots aquells ajuntaments que puguin estar interessats en adherir-s'hi i on l'Oficina de Patrimoni Cultural hagi realitzat la 1ª fase d'organització i posta en marxa del Servei d'Arxiu Municipal (des de 1992 fins al dia d'avui). Posteriorment, s'hi podran anar incorporant la resta de municipis a mesura que ho sol·licitin i es pugui atendre la 1ª fase d'organització.

Línies de treball

  • Actualització i manteniment del Servei d'Arxiu Municipal
  • Implementació d'un sistema de Gestió Documental uniforme
  • Adequació de les instal·lacions d'arxiu
  • Assessorament
  • Restitució de documents als arxius de procedència
  • Control de temperatura i d'humitat relativa
  • Restauració
  • Digitalització
  • Compres de material
  • Formació

Com adherir-s'hi?

Petició adreçada al diputat de l'Àrea de Cultura per part dels ajuntaments on l'OPC hagi realitzat la primera fase d'organització. Municipis adheritas a la Xarxa d'Arxius Municipal  - Prorgama de Manteniment

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment