Digitalització de part del fons de l'Arxiu Municipal de Cercs

L’Ajuntament de Cercs ha començat a digitalitzar part del seu fons municipal, una actuació que s’emmarca dins el programa de digitalització que es porta a terme des de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i que enguany suposa la digitalització d’actes municipals, padrons municipals d’habitants, llibres d’amillarament, cadastres, atermenaments, llibres de juntes i comissions municipals, decrets d’alcaldia i tota la documentació conservada anterior al segle XIX de 53 ajuntaments de la província de Barcelona.

Els treballs, que es duen a terme a les pròpies instal·lacions de l’Arxiu, consisteixen en digitalitzar les actes municipals dels anys 1939 a 2015, així com les de l’antic municipi de La Baells entre els anys 1909 i 1941. També es digitalitzen els llibres d’amillarament (1946-1956), els padrons municipals d’habitants i fulls padronals (1940-1991), els llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent i Junta de Govern Local (1949-2009),  les actes de la Comissió Receptora d’Evacuats (1955), les actes de  la Junta General d’Ensenyament (1960-1983) i els decrets i resolucions d’alcaldia (1957-2009). En total, es digitalitzaran prop de 20.000 documents que s’emmagatzemaran en suport informàtic i, més endavant, els que siguin de lliure accés, es posaran a disposició dels investigadors i de la ciutadania en general a través de la xarxa.

Aquest projecte de digitalització suposa la salvaguarda d’aquesta documentació i la preservació dels originals, ja que a partir d’ara ja no serà necessari manipular-los per tal de consultar-los, de manera que es garantirà la seva conservació permanent.

A banda de la salvaguarda de la informació que contenen i de la preservació física de la documentació, el programa de digitalització també pretén fomentar l’accessibilitat i la difusió d’aquests fons documentals.