Presentació de comunicació al Congrés Internacional d'Arxius de Girona 2014. Arxius i Indústries Culturals