La Diputació de Barcelona participa en l’elaboració del Model del Quadre de Classificació per a la documentació dels ajuntaments