La Diputació de Barcelona participa en l’elaboració del Model del Quadre de Classificació per a la documentació dels ajuntaments

La versió definitiva del Model de Quadre de Classificació per a la documentació municipal (QdCM)  està disponible a la pàgina web de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya una vegada que s’han estudiat i valorat les aportacions fetes pel col·lectiu professional durant el període de consulta pública.

El model consta de tres documents: el quadre de classificació de la documentació municipal; el catàleg de sèries/processos i la guia que explica el funcionament del model per facilitar la seva adopció de manera satisfactòria per part dels ajuntaments. Els documents es presenten en format pdf, xls i csv per poder-los compartir i facilitar-ne la seva implantació ja que el model vol ser un model obert i dinàmic, especialment el Catàleg de Sèries/Processos, que s'haurà d'ampliar i completar gràcies a les aportacions i suggeriment del personal que forma part dels arxius en l'àmbit local.

La Diputació de Barcelona ha col·laborat en aquesta experiència aportant dos arxivers dels 21 que van formar part de l’equip de treball. Aquests professionals han estat la Cap de l'Arxiu General, Sra. Fina Solà, i  l'arxiver itinerant de l'Oficina de Patrimoni Cultural, Sr. Josep Conejo.  Aquest últim, també, forma part de grup permanent que s'ha creat per mantenir actualitzat el QdCM. L’Oficina de Patrimoni Cultural, també, ha aportat una de les principals  eines de base per poder elaborar el Catàleg de sèries/processos, l’Índex de Tipologies documentals que es  va publicar a l’any 2007 dins de la Xarxa d’Arxius Municipals, una estratègia de suport al patrimoni documental.

El model de quadre de classificació ha de permetre als ajuntaments disposar d’uns instruments imprescindibles per gestionar correctament la seva documentació, tant en suport paper com electrònic, i poder complir, d’aquesta manera, amb les exigències de les actuals disposicions normatives relacionades amb la gestió documental, la transparència i les normes d’interoperabilitat.

Els ajuntaments que vulguin adoptar aquest model de quadre de classificació hauran d’emplenar el Comunicat d’adhesió amb l’objectiu de crear un directori amb les institucions que l’estan aplicant, tant per intercanviar informació i experiències sobre el model de quadre de classificació com per poder disposar d’indicadors sobre el grau de la seva implantació.

2 comentaris

Munté van Enkhuizen, Karen

Hola companys,

és una iniciativa interessant. De fet crec que l'estandarització ens permetrà interoperar més fàcilment, ara bé, aquells Ajuntaments que disposeu de quadre de classificació, us heu plantejat adoptar aquest model a curt termini?, o bé, fareu la correlació entre ambós quadres?

Quin és el nivell "d'obligatorietat" d'adoptar i/o correlacionar un quadre propi amb el model?

A la guia indica que s'aconsella l'adopció del model proposat a mitjà termini, però també que cal comunicar la correlació o altres entrades que no tinguin una correlació directa.

Què penseu fer?

- Continuareu amb els quadre propi?

- adoptareu el quadre model?

- adoptareu el quadre model i modificareu/afegireu algunes entrades?

- fareu la correlació?

Salutacions,

Karen Munté

Vilanova Murillo, Maria Antònia

MOltes gràcies per la informació i la feina feta! És una inciativa interessant, complexa i imprescindible.