Jornada de presentació del model del quadre de classificació per a la documentació municipal

El 30 de gener es celebra la Jornada de presentació del model del quadre de classificació per a la documentació municipal a l’Escola d’Administració pública de Catalunya.  De les 9 del mati fins a les 14:00 del migdia.  

L’Oficina de Patrimoni Cultural i l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona han col·laborat en  l’elaboració del model, juntament amb un grup de treball format per arxivers i arxiveres de diversos ajuntaments, consells comarcals i les quatre diputacions. La coordinació  del grup de treball ha anat a càrrec dels tècnics de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.

A la  Jornada es presenta el model i es fa esment del  context normatiu i  tècnic en el que ha estat elaborat. També es comenten les possibilitats d'aplicació que es preveuen i el compromís de manteniment que ofereix el Departament de Cultura. L’oficina de Patrimoni Cultural participarà a la Taula rodona on explicarà l’aplicació del quadre de classificació en els ajuntaments de Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals.

Per inscriure’s a la Jornada aneu aquí