Destacats

L'Arxiu Municipal de Santa Eulàlia de Riuprimer vetlla per la preservació del seu patrimoni documental

L’Arxiu Municipal de Santa Eulàlia de Riuprimer ha gestionat darrerament els treballs de conservació preventiva de diferent documentació antiga deteriorada.

L’Arxiu Municipal de la Granada restaura els padrons d’habitants de 1930 a 1955.

L’Arxiu Municipal de la Granada ha rebut els sis volums del padró d’habitants un cop finalitzats els treballs de conservació i restauració.

Els documents presentaven diverses afectacions com ara brutícia, taques, cintes adhesives, estrips, pèrdues de suport, plecs, deformacions i elements metàl·lics oxidants.

L'arxiu municipal de Begues vetlla per la protecció del seu patrimoni documental

L’Arxiu Municipal de Begues ha rebut els treballs de conservació preventiva un cop finalitzat el tractament al que s’ha sotmès pel taller de restauració Teixell.

L’Arxiu municipal de Mura vetlla per la protecció del seu patrimoni documental

L’Arxiu Municipal de Mura ha rebut els treballs de conservació preventiva un cop finalitzat el tractament al que s’ha sotmès pel taller de restauració Teixell.

S’han netejat, desinfectat i consolidat 0,12 ml. de documentació datada entre 1924 i 1941 i amb procedent de sèries tan variades com els comptes municipals, lleves o la contribució industrial.

L’Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà restaura els llibres d’actes del Ple de 1903 a 2015

L’Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà ha rebut el treball de restauració i conservació un cop finalitzat el tractament al que s’ha sotmés pel taller de restauració Teixell.

A Fogars de Montclús actuem per preservar i restaurar el patrimoni documental

L’Arxiu Municipal de Fogars de Montclús, amb el suport de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona, ha rebut el treball de preservació i restauració que s’ha realitzat en documentació de finals del s. XIX i mitjans del s.XX que es trobava afectada per infeccions de microorganismes i altres patologies.

Finalitzen els treballs de restauració dels llibres de l’Amillarament de Gironella de l’any 1946

L’Arxiu Municipal de Gironella, amb el suport de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona, acaba de restaurar els llibres de l’Amillarament i els seus apèndixs corresponents a l’any 1946. 

El Laboratori de Conservació – Restauració de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona restaura tres pergamins de l’Arxiu Municipal de Granera

El març de 2022, l’Ajuntament de Granera va fer entrega a la restauradora de la Diputació de Barcelona, Marta Gabernet, de tres pergamins per a la seua restauració. Es tracta de tres pergamins d’entre els segles XIV i XV, que van ser donats a l’Ajuntament de Granera pel senyor Ramon Torra Vilà. Tot i que el mal estat dels pergamins ha dificultat la lectura, sabem que poden fer referència a la titularitat i drets sobre camins i masies del municipi de Granera.

Finalitzat el treball de restauració del Padró de veïns de Gualba de 1871

La restauradora Anna Ferran finalitza el treball de conservació-restauració d’aquest Padró de veïns. En el seu treball ha seguit els criteris de mínima intervenció, màxima llegibilitat i reversibilitat dels materials emprats.

Per tal de facilitar la manipulació del llibre tot respectant la seva integritat històrica, estètica i física ha portat a terme les següent intervencions:

El 12è Laboratori d’Arxius Municipals ha tornat de forma presencial

El passat dijous 27 d’octubre va tenir lloc el 12è Laboratori d’Arxius Municipals, de caràcter biennal, en format presencial, amb 180 inscrits a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), a Barcelona.