Restauració

Informació sobre els aspectes de la restauracions dels documents als Arxius Municipals

Reforcem l’assessorament en la preservació del patrimoni documental dels arxius del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals

L’any 2018, des de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, vàrem engegar una línia de treball centrada en les activitats de conservació-restauració per tal de reforçar el suport en la preservació del patrimoni documental dels arxius que formen part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals.

Finalitzen els treballs de restauració dels llibres de l’Amillarament de Gironella de l’any 1946

L’Arxiu Municipal de Gironella, amb el suport de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona, acaba de restaurar els llibres de l’Amillarament i els seus apèndixs corresponents a l’any 1946. 

El Laboratori de Conservació – Restauració de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona restaura tres pergamins de l’Arxiu Municipal de Granera

El març de 2022, l’Ajuntament de Granera va fer entrega a la restauradora de la Diputació de Barcelona, Marta Gabernet, de tres pergamins per a la seua restauració. Es tracta de tres pergamins d’entre els segles XIV i XV, que van ser donats a l’Ajuntament de Granera pel senyor Ramon Torra Vilà. Tot i que el mal estat dels pergamins ha dificultat la lectura, sabem que poden fer referència a la titularitat i drets sobre camins i masies del municipi de Granera.

Finalitzat el treball de restauració del Padró de veïns de Gualba de 1871

La restauradora Anna Ferran finalitza el treball de conservació-restauració d’aquest Padró de veïns. En el seu treball ha seguit els criteris de mínima intervenció, màxima llegibilitat i reversibilitat dels materials emprats.

Per tal de facilitar la manipulació del llibre tot respectant la seva integritat històrica, estètica i física ha portat a terme les següent intervencions:

El 12è Laboratori d’Arxius Municipals ha tornat de forma presencial

El passat dijous 27 d’octubre va tenir lloc el 12è Laboratori d’Arxius Municipals, de caràcter biennal, en format presencial, amb 180 inscrits a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), a Barcelona.

L’arxiu municipal de Sant Quirze Safaja restaura quatre padrons de principis del segle XX

El passat més de juliol, el taller de restauració de Clara Alibés ha restaurat els padrons de 1901, 1907, 1910 i 1917; els quals es conserven en l’Arxiu Municipal de Sant Quirze Safaja (Moianès).

S’inicia el treball de restauració del Padró de veïns de Gualba de 1871

Aquest padró de veïns es troba afectat per microorganismes que degraden el paper i que si no s’hi actua, podria posar en perill la resta de documentació de l’Arxiu.

Per aquest motiu s’inicien els treballs de conservació-restauració de tractament d’infeccions per microorganismes que, amb caràcter urgent, es consideren necessaris.

El Laboratori de Conservació-Restauració de l’OPC fa 10 anys, quatre donant suport a la Xarxa d’Arxius Municipals

El Laboratori de Conservació-restauració és l’equipament de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona on es desenvolupen les intervencions de conservació-restauració dels béns culturals tangibles que pertanyen a la Xarxa dels Museus Locals (XML), al Fons Històric i Artístic de la Diputació de Barcelona i des del 2017 del patrimoni documental de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM), xarxa constituïda a l’any 2003.

L’ARXIU MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR RESTAURA DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

S’acaba de fer entrega, a l’Arxiu municipal de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, d’un llibre de la Junta local de llibertat Vigilada de 1945 i del llibre del padró d’habitants de 1936, un cop finalitzat el tractament de restauració realitzat per la restauradora Montse Puchades de l’empresa Montart Restorer.

L'Arxiu Municipal de les Masies de Roda restaura el padró d'habitants de l'any 1880

L’Arxiu Municipal de les Masies de Roda ha rebut el padró municipal d’habitants de l’any 1880 un cop finalitzat el tracament al que s’ha sotmés pel taller de restauració de Toni Esparó.