Arxiu Municipal de Súria

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Súria és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Súria. L’Arxiu Municipal de Súria forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dijous i divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació: 93 868 28 00 o suria@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Súria conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Súria

          Fons de l'Administració Local                                                                                      

101    Ajuntament de Súria

102    Societat Municipal de l'Habitatge

          Fons públics no municipals                                                                                        

201    Jutjat de Pau de Súria

          Fons privats                                                                                                                    

301    Delegació Local de FET y de las JONS (1960-1967), (0,12 m.)

302    S.A.U.R

303   Grup colònies estiu El Corriol (1973-2002), (1,38 m.)

304   Fons Salvador Perarnau

305   Fons Coll-Borrell

306   Fons Fàbrica cal Jover

307   Bar restaurant Cal Pau (1900-2002), (1,80 m.)

308   Coral Bell Repòs - L'Esplai

309   Centre d'Esports Súria

310   Fons Josep Graells Circuns (1885-2015), (0,12 m.)

311   Fons fotografia Juncadella

312   Fons Benavarre (1906-2009), (0,60 m.)

313   Fons Sallés (1732-1820), (0,12 m.)

314   Documentació particular (escriptures) (1954-1981), (0,25 m.)

315   Fons fotogràfic Vila-Vers (1955-2005), (9,00 m.)

         Col·leccions

901    Cinema Califòrnia (1953-1985), (4,00 m.)