Fons Fotografia Juncadella

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08274.311.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Fons Fotografia Juncadella

 

1.4.1. Data inici

1870

1.4.2. Data final

2021

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

6,00 m.

5.083 unitats de descripció

Paper, pel·lícula, òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Josep Juncadella Masana i família

 

2.2. Història del productor

Durant prop de cinc dècades, Josep Juncadella Masana, juntament amb la seva dona, Maria Pilar Gómez, va regentar l’establiment Fotografia Juncadella. Aquest establiment va funcionar entre els anys 1959 i 2000, però la intensa activitat fotogràfica de Josep Juncadella es va iniciar molt abans de l’obertura de la botiga i es va perllongar amb posterioritat. 

2.3. Història arxivística

El fons estava conservat pel seu productor a casa seva.

2.4. Dades d'ingrés

L’ingrés del fons a l'Arxiu Municipal de Súria va tenir lloc el 9 de setembre de 2021.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

Josep Juncadella va realitzar una gran quantitat de reportatges familiars i de fotografies individuals, però va deixar constància d’esdeveniments institucionals, festes, actes culturals i esportius, successos, vistes urbanes o paisatges naturals amb una clara vocació de cronista públic. També va preservar, recuperar i digitalitzar nombroses imatges històriques que probablement s’haurien perdut sense la seva intervenció. Aquesta llarga trajectòria va quedar reflectida en el llibre ‘Súria, els records d’un poble. Fotografia Juncadella (1945-2015)’, publicat l’any 2015 per Josep Juncadella amb el suport de la seva família.

A part del material fotogràfic, el fons també inclou publicacions sobre fotografia, informació relacionada amb les mateixes, etc. Josep Juncadella també féu donació de totes les càmeres i material fotogràfic que conservava.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es preveu. Documentació de conservació permanent

3.3. Increments

Pot ingressar alguna petita part del fons que el seu autor encara conservi a casa

3.4. Sistema d'organització

La documentació s'ha estructurat d'acord amb un quadre de classificació creat ex professo per aquest fons. Els grups de sèries que s'han identificat són les següents:

1. Negatius

2. Fotografies

3. Plafons

4. Àlbums

5. Publicacions

6. Contactes

7. Fotocòpies

8. Propaganda

9. Postals

10. Diapositives

11. Pel·lícules

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data creació: 2012/11/16

Autoria: Albert Rumbo Soler

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2022/11/16

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.