Recursos tècnics

Incorpora tots aquells documents, materials i mitjans que poden ser d'utilitat per al correcte desenvolupament de les tasques i accions dels mebres de la XAM

Arxiu Municipal de Muntanyola

Arxius municipals digitals

Pla de restauració del fons documental de l’Arxiu Municipal de Gurb (2017-2020)

AM GURB Padró habitants (1857)El Servei d’Arxiu Municipal de Gurb, que forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, ha endegat un Pla de restauració del fons documental (2017-2020). L’objectiu és preservar aquella documentació municipal que és de conservació permanent.

ISAAR2