Definicions del quadre de classificació de SeTDIBA

Aquí podeu trobar les definicons de les sèries del quadre de classificació de SeTDIBA.