WikiXam

Incorpora tots aquells continguts creats i modificats pels usuaris de la Comunitat i que conformen la informació que aquesta conté

Fons Jutjat de Pau de Fonollosa

2

Col·lecció Rossend Ferrer i Codolosa

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08265.901.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

1.3. Títol

Fons Ajuntament de Fonollosa

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08084.101.00.00.00.00

2

Arxiu Municipal de Fonollosa

Jutjat de Pau de Santa Fe del Penedès

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08249.201.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

Col·lecció dels Procediments judicials militars (sumaríssims) que afecten a Subirats

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08273.901.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

Fotografia Tarrida

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08091.331.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

Pere Gibert

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08091.330.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

Arxiu municipal del Bruc

 

Fàbrica de Còdol Dret

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08116.302.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol