WikiXam

Incorpora tots aquells continguts creats i modificats pels usuaris de la Comunitat i que conformen la informació que aquesta conté

Fons Jutjat de Pau d'Avià

2

Arxiu Municipal d'Artés

   

Vailets de Gelida

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08091.322.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

Biblioteca auxliar i hemeroteca

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08091.910.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

Col·lecció Gelida

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08091.901.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

Funicular de Gelida SA.

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08091.311.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

Llacuna, La

Els fitxers adjunts d'aquest document donen informació sobre els instruments de descripció (quadre de classificació, inventari-catàleg) dels fons documentals que es conserven a l'Arxiu Municipal de La Llacuna

Per més informació podeu consultar el contingut que apareix a la wiki de la comunitat

1

Armand Mas Tulla

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08091.305.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

Fons Ajuntament de Gironella

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08092.101.00.00.00.00

2

Arxiu Municipal de Gironella

El Servei d’Arxiu Municipal de Gironella és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Giroenlla.