Presentació

Benvinguts i benvingudes a la Comunitat de la Xarxa d’Arxius Municipals. Aquesta eina està concebuda per compartir coneixement, eines i experiències que ajudin a enriquir i difondre la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona.

La Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) constituïda l'any 2003 és l'instrument de col·laboració de la Diputació de Barcelona per garantir la correcta gestió del patrimoni documental local dels ajuntaments. Per assolir aquest objectiu, la XAM disposa de dos instruments: la Central de Serveis Tècnics que dona servei a aquells municipis que tenen tècnic d’arxiu propi i el Programa de Manteniment  que dona servei directe als ajuntaments que no en tenen.

 La XAM està integrada pels arxivers itinerants de l’OPC que garanteixen el manteniment de 161 arxius municipals i pels arxivers dels 88 ajuntaments de la Central de Serveis Tècnics. En total, 249 arxius municipals de la província de Barcelona.

És ben clar que aquesta eina ha d'anar més enllà del col·lectiu professional perquè els arxius formen part del conjunt de la nostra societat i, per tant, han de ser accessibles a tots els interessats, investigadors i ciutadans en general.

Els  principals espais de continguts de la Comunitat de la Xarxa d’Arxius Municipals són:

  • La WikiXAM és l’espai en format wiki on es publiquen les informacions bàsiques de tots els serveis d’arxius municipals dels ajuntaments adherits al Programa de Manteniment i els instruments de descripció i de gestió documental dels seus fons. També es troba aquesta informació dels municipis de la Central de Serveis Tècnics que ho han considerat oportú.
  • Les notícies és l’espai de difusió de les activitats que es porten a terme des dels serveis d’arxius municipals integrats a la XAM. Els arxivers del Programa de Manteniment publiquen habitualment dues notícies setmanals, a banda de les notícies publicades pels arxivers de la Central de Serveis Tècnics.Aquestes notícies són repiulades al compte de twitter de l’Oficina de Patrimoni Cultural, per tal de tenir difusió també a les xarxes socials.
  • El recull de premsa, es l'espai on es pot trobar les notícies que han aparegut als diferents mitjans de comunicació sobre els serveis d’arxius municipals dels ajuntaments que formen part del Programa de Manteniment.
  • Els grups de treball és l’espai que tenen els grups de treballs per tal de facilitar la seva feina. Aquí es pot compartir informació, treballar en línia a través de Google Drive i intercanviar opinions. 
  • Els recursos pels tècnics és l’espai on es poden trobar: directoris d’empreses que poden ser d’interès pels membres de la XAM; models i plantilles que poden servir de base per a l’elaboració d'idèntics procediments en diferents serveis d'arxiu; recursos formatius on s’incorporen tots aquells documents, materials i mitjans que s’han utilitzat en els cursos de la XAM; i recursos tècnics on s’incorporen tots aquells documents, materials i mitjans que poden ser d'utilitat pels membres de la XAM.
  • Els fòrums és l’espai per plantejar dubtes per part dels tècnics que formen part de la XAM  i aportat  respostes a aquestes problemàtiques.

Oficina de Patrimoni Cultural