Models i plantilles

Incorpora tots aquells documents tipus que poden servir de base per a l'el·laboració d'idèntics procediments en diferents serveis d'arxiu

Arxiu Municipal de Cabrils

 

Arxiu Municipal de Fonollosa