2 Model de pàgina WIKI de la fiixa de descripció del fons municipal

Aquest és el model bàsic de pàgina wiki que s'ha de seguir per descriure el fons municipal, i que cada Arxiu Municipal haurà d'acabar de completar.