Arxiu Municipal de Fonollosa

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Fonollosa és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Fonollosa. L’Arxiu Municipal de Fonollosa forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2022.

 

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 8 a 15 h.

Consultes i informació: 93 836 60 05 o fonollosa@fonollosa.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Fonollosa conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Fonollosa.

 

          Fons de l'Administració Local                                                                                      

101    Ajuntament de Fonollosa

          Fons públics no municipals                                                                                        

201    Jutjat de Pau de Fonollosa

          Fons privats                                                                                                                    

301    Delegació Local de FET y de las JONS (1939-1962), (0,12 m.)

302    Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1939-1975), (5,50 m.)