Model d'expedient d'eliminació documental

Model d'expedient d'eliminació documental que utilitza el Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de l'Oficina de Patrimoni Cultural (Diputació de Barcelona).

S'adjunten el següents documents:

  1. Informe tècnic
  2. Proposta de resolució que es presenta a l'òrgan de govern competent.
  3. Comunicació previa que s'adreça a la CNAATD
  4. Notificació a les unitats administrtives d'allò que es vol eliminar
  5. Certificat de destrucció física que emet l'empresa
  6. Registre d'eliminació de l'arxiu

Podeu trobar més informació a La Xarxa d'Arxius Municipals. Una estratègia de suport al patrimoni documental (2007).

http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Libreria&ID=37673#.US3qQvJD-68