Recursos tècnics

Incorpora tots aquells documents, materials i mitjans que poden ser d'utilitat per al correcte desenvolupament de les tasques i accions dels mebres de la XAM