Les recomanacions del Consell d’Europa sobre comunicació dels arxius i accés als documents públics R (2000) 13 i Rec (2002) 2

Les recomanacions del Consell d’Europa sobre comunicació dels arxius i accés als documents públics R (2000) 13 i Rec (2002) 2, publicat per l'Associació d'Arxivers de Catalunya i l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, amb traducció de Josep Matas i Balaguer de l'any 2004
1
Etiquetes:
Bibliografia
1
Categories:
Recursos tècnics