Norma de Descripció Arxivística de Catalunya

En la línia de publciar legislació i estàndards tècnics útil per l'arxiu, publiquem la NODAC