Sobre la incidència de la normativa de protecció de dades en el règim d'accés als documents públics

Sobre la incidència de la normativa de protecció de dades en el règim d'accés als documents públics, és una conferència que va fer Josep Matas a l'Agència Catalana de Protecció de Dades Personals el 21 de març de 2007. La publiquem per si pot servir de referència