Pla de restauració del fons documental de l’Arxiu Municipal de Gurb (2017-2020)

AM GURB Padró habitants (1857)El Servei d’Arxiu Municipal de Gurb, que forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, ha endegat un Pla de restauració del fons documental (2017-2020). L’objectiu és preservar aquella documentació municipal que és de conservació permanent. D’aquesta manera es podrà assegurar l’accessibilitat i la difusió dels fons, tant per garantir la seva consulta interna com per a la recerca històrica dels usuaris externs, com per la futura digitalització i accés remot via internet.

El motiu d’engegar el pla de restauració és que en temps passats l’arxiu es va inundar i va quedar afectada la documentació anterior als anys 1980. El pla, que tindrà una durada de tres anys, ha consistit en una tria i anàlisi de la documentació municipal. Seguidament una restauradora experta en documents gràfics ha determinat el grau d’afectació i la intervenció que calia a cada document. A partir d’aquí s’han establert les línies d’actuació. En exercicis anteriors el programa de restauració la Diputació de Barcelona ha restaurat diferents documents del fons de l’arxiu de Gurb.

El mes d'agost passat es va iniciar el procés de desacidificació de documents, que ha anat a càrrec de l'empresa Hoogduin Preservation BV. La documentació tractada són els padrons municipals d'habitants. L’objectiu final és poder-los restaurar, digitalitzar i posar a disposició pública a través de la xarxa internet. Amb el procés de desacidificació s'incrementa la vida dels documents retornant-los un ph prou alcalí per a garantir-ne la seva conservació.