Fons Societat de l'Habitatge de Súria

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

080274.102.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Societat de l'Habitatge de Súria

1.4.1. Data inici

1993

1.4.2. Data final

2011

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

3,36  m.

322 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Societat de l'Habitatge de Súria

2.2. Història del productor

La Societat Municipal d'Habitatge de Súria va ser constituïda l'any 2000 per desenvolupar la unitat d'actuació número 8 al sector nord del barri de Santa Maria. La idea inicial, gestada a partir del 1991, quan es va iniciar el procés d’urbanització de la zona de Santa Maria nord, era intervenir en el mercat de l’habitatge per tal de fer-lo més assequible a la població, moderant-ne el preu final.

El capital social inicial de la Societat va ser de 32 milions de pessetes (192.323,87 euros), aportats per l'Ajuntament i per la Diputació de Barcelona com a socis fundadors.  L’Ajuntament es va convertir en soci únic de la Societat a començaments de 2006, quan va adquirir la participació de la Diputació.

Abans, però, l’any 2003, la Societat Municipal de l’Habitatge ja havia promogut la construcció de 19 unifamiliars al barri de Santa Maria.

El 2 de desembre de 2006 es va posar la primera pedra a l’edifici que s’havia de construir al carrer del Doctor Fleming, edificació que va comptar també amb la col·laboració de Caixa de Catalunya i Proviure. Els pisos oscil·laven entre els 46 i els 67 metres quadrats i tenien entre 2 i 3 habitacions i terrassa.

El mes de març de 2007 es va obrir el període per sol·licitar els habitatges de protecció oficial destinats a joves i a gent gran. Dels 33 habitatges que incloïa la promoció, 24 es destinaren a la venda, i incloïen aparcament i traster; els 9 restants es destinaren al lloguer.

L’any 2011, l’ajuntament va procedir a la dissolució de la Societat Municipal de l'Habitatge. En aquell moment, el seu capital social era de 317.000 euros, gràcies a la venda de parcel·les que havia estat realitzada en el seu dia. Aquesta fou la quantitat que l'Ajuntament va ingressar a conseqüència del procés de liquidació.

2.3. Història arxivística

La documentació del fons de la Societat Municipal de l'Habitatge de Súria ha estat guardada conjuntament amb el fons municipal a les dependencies de l’ajuntament.

D'ençà de mitjans de la dècada de 1980 i fins a la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre el mes de setembre de 2008 i el mes de juny de 2009, l'ajuntament va disposar d'un arxiver honorari que es feia càrrec de les tasques més essencials., però aquest fons no havia estat mai tractat.

L'adhesió de l'ajuntament de Súria al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona es va produir el mes de juliol de 2010.

2.4. Dades d'ingrés

No hi ha dades d’ingrés clares ja que part de la documentació dels fons es trobava barrejada amb la documentació del fons de l’ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per la Societat Municipal de l'Habitatge de Súria en l'exercici de les seves activitats i funcions.

El fons té les següents seccions: gestió de societats i gestió de promocions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

No se'n preveuen.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació  publicat pel Servei d’arxius al 1999 i desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Aquest fons està relacionat amb la documentació municipal pel què fa a les promocions gestionades per la Societat Municipal de l'Habitatge.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

LLUÏSA RODRÍGUEZ, XAVIER GAYÁN FÉLEZ. L’accés als fons judicials: fers i reflexions. Revista jurídica de Catalunya,Vol. 97, Nº 4, 1998

MANUAL DELS JUTJATS DE PAU DE CATALUNYA. Departament de Justícia. Barcelona, 2003

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2024/03/12

Autoria: Albert Rumbo Soler

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2024/03/12

7.3.1. Regles i convencions

SERVEI D’ARXIUS. GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Cultura. Norma per a l’elaboració del quadre  de classificació dels fons dels jutjats municipals, de pau, comarcals i de districte. Barcelona, 1999.

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.