Col•lecció de cartells del Cinema Llinars

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08106.905.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

1.3. Títol

Col·lecció de cartells del Cinema Llinars

1.4.1. Data inici

1970

1.4.2. Data final

2006

1.4.3. Comentari a data

La col·lecció comença amb cartells i fotogrames als anys setanta. Al desconèixer les dades d’edició dels documents de la col·lecció s’ha optat per datar els documents amb la data d’estrena de les pel·lícules, ja que són les dates a partir de les quals es van projectar al Cinema Llinars, per tant pot haver algun document anterior per tractar-se de pel·lícules clàssiques.

1.5. Resum de tipus de volums i suports

2 metres

854 unitats de descripció

Paper, vidre i plàstic.

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Cinema Llinars com a creador de la col·lecció.

2.2. Història del productor

El Sr. Salvador Illa Clavell demana llicència per a la construcció d’un edifici dedicat a cinema al Carrer Ravalet a l’any 1969. L’edifici es projectat per Juan Riera Virgili. L’any següent l’Ajuntament li concedeix la llicència d’obertura del local per poder iniciar l’activitat. El cinema té una capacitat per 740 espectadors.  

A l’any 1988 l’ajuntament de Llinars del Vallès compra el local. A partir d’aquest moment, la Junta Gestora del Centre d’Activitats Culturals i Recreatives serà qui passi a fer-se càrrec del cinema.

Va deixar de funcionar la setmana 12ena de l’any 2000, segons consta en la darrera declaració d’exhibició, que és quan es cancel·la la inscripció de l’ajuntament de Llinars del Vallès en el registre d’empreses audiovisuals de Catalunya 

2.3. Història arxivística

La documentació que forma part d’aquesta col·lecció es trobava a la sala de projecció de l’antic de Cinema. Es va recuperar durant les tasques de neteja del local que es van realitzar durant l’estiu del 2015.

El personal de l’arxiu va fer la neteja i la distribució del material que encara estava a la sala de projeccions.

2.4. Dades d'ingrés

Els documents van ingressar a l’Arxiu Municipal a l’estiu del 2015.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

La col·lecció s’ha format  per:

  • 269 cartells de cinema,
  • 10 cartells d’altres activitats,
  • 110 fotogrames en cartró,
  • 461 fotogrames en paper i
  • 40 transparències d’anuncis publicitaris (vidre i plàstic).

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat de fer avaluació i tria

3.3. Increments

No es contempla la possibilitat de nous increments de documentació.

3.4. Sistema d'organització

La col·lecció està organitzada per tipus de documents i per ordre alfabètic alfabè del títol de la pel·lícula.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

Accés públic.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts.

4.5. Instruments de descripció

Inventari-catàleg automatitzat amb el programa GIAM.

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

La col·lecció complementa la secció de Cultura del fons municipal.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2017/09/05

Autoria: Albert Gómez Vilà i Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

2017/09/05

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 20 de gener de 2011