Arxiu Municipal de Llinars del Vallès

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Llinars del Vallès  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de de Llinars del Vallès. L´Arxiu Municipal de de Llinars del Vallès forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004

Serveis

Els serveis que ofereix són:

·       Consulta de fons

·       Reprografia

·       Assessorament a arxius d'entitats i associacions

·       Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació: 93 841 27 50 o  agomez@llinarsdelvalles.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Llinars del Vallès conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Llinars del Vallès:

          Fons de l'Administració Local                                                                                      

101   Ajuntament de  Llinars del Vallès                                                                   

          Fons públics no municipals                                                                                        

201   Jutjat de Pau de Llinars del Vallès,

          Fons privats                                                                                                                   

302   Cooperativa Agrària i ramadera comarcal de Llinars del Vallès

303   Delegació Local de FET y de las JONS (1970-1974), (0,11 m.)

304   Fàbrica municipalitzada "La Farinera" (1937-1939), (0.18 m.)

305   Mutualitats "La Previsora" i "Sant Sebastià", (1906-1954), (0,1 m.)

306   Associació La LLar del Jubilat, (1985-2001), (0,05 m.)

308   Associació de Gent Gran i Pensionista, (1995-2001), (0,05m.)

308   Joventut Catalana de Llinars, (1937-1938), (0,12 m.)

309   Grup de teatre "Till-Tall"

310   Associació de voluntaris llinassencs

311  Colla gegantera La Patufa de Llinars del Vallès

312   Associació de Dones de Llinars del Vallès, (2004-2017), (0,12 m.)

          Col·leccions                                                                                                                    

901   Col·lecció Llinars del Vallès

903   Col·lecció legislatiiva de l'arxiu

904   Col·lecció de llibres del Sr. Antoni Emilio Montasell

905   Col·lecció de cartells del Cinema Llinars

906   Col·lecció de fotografia de Dolors Blancafort Prat (2009), (0,07 m.)