Associació de Voluntaris Llinassencs

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08106.310.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Associació de Voluntaris Llinassencs

1.4.1. Data inici

 

1.4.2. Data final

 

1.4.3. Comentari a data

 

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,05 metres.

10 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Associació de Voluntaris Llinasencs

2.2. Història del productor

El 23 de gener de 2001 té lloc l’acta fundacional de l’Associació de Voluntaris  Llinassencs

 

La finalitat de l’associació és el desenvolupament i la promoció d’activitats de voluntariat social a favor de les persones necessitades d’ajut, quedant expressament exclòs tot ànim de lucre.

2.3. Història arxivística

La documentació que forma part d’aquest fons ha estat guardat a les diverses seus que ha tingut l’associació fins a la seva donació a l’Arxiu Municipal

El tractament definitiu i la seva descripció al GIAM es va realitzar durant al mes de juny del 2017 dins del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons arriba a l’ajuntament de Llinars després de la dissolució de l’Associació.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat de fer avaluació i tria

3.3. Increments

No es contempla la possibilitat de nous increments de documentació.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

Accés públic

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts.

4.5. Instruments de descripció

El fons està automatitzat amb el programa GIAM i disposa de:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 26/6/2017

Autoria: Josep Conejo Muntada/Albert Gómez

7.1.2. Data de descripció

2020/12/14

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.