Grup de teatre Till-Tall

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08106.309.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Grup de teatre Till-Tall

1.4.1. Data inici

1987

1.4.2. Data final

2015

1.4.3. Comentari a data

 

1.5. Resum de tipus de volums i suports

2,1 metres i 16 Gb,

 64 cartells

 17 gravacions en vídeo

1300 fotografies

290 unitats de descripció

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Grup de teatre Till-Tall

2.2. Història del productor

Grup de Teatre Independent Llinars Teatre Amateur Llinars (Grup de Teatre Till-Tall) es funda a l’any 1988 però un any abans ja tenia activitat.

L’objectiu del Grup és l’organització d’obres de teatre i la dinamització cultural del municipi a través d’activitats al carrer.

2.3. Història arxivística

La documentació del fons estava guardada als domicilis dels presidents de grup fins que a l’any 2015 es fa donació a l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

El Grup manté la documentació que necessita per a la seva gestió.

2.4. Dades d'ingrés

La primera donació, i la més important, es fa a l’any 2015. Posteriorment s’han fet dues donacions més, a l’any 2018 i al 2020.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per pel Grup de Teatre Till-Tall en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat de fer avaluació i tria

3.3. Increments

Està previst la possibilitat de nous increments de documentació ja que l’entitat encara està en funcionament.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

Accés públic

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts.

4.5. Instruments de descripció

El fons està automatitzat amb el programa GIAM i disposa de:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 12/1/2016

Autoria: Josep Conejo Muntada i Albert Gómez i Vila

7.1.2. Data de descripció

2021/02/03

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.