Germandat de Sant Roc

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08207.307.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Fons de la Germandat de Sant Roc

1.4.1. Data inici

1877

1.4.2. Data final

1965

1.4.3. Comentari a data

 

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,1 metres.

5 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

La Germandat de Sant Roc  

2.2. Història del productor

 La Germandat de Sant Roc, creada als voltants del 1877, tenia com a finalitat donar cobertura sanitària als mutualistes que en formaven part.

2.3. Història arxivística

La documentació d’aquest fons  ha estat guardada a les dependències de l’ajuntament, sense una distinció amb la resta de fons documentals.

Aquesta documentació es va identificat a la fase d’organització de l’arxiu realitzada a l’any 1999 per part de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. El tractament definitiu i la seva descripció al GIAM es realitza en el mes d'octubre de l’any 2017, dins del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

Es desconeix les dates d’ingrés del fons ja que no està documentat l’ingrés de la documentació a l’ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format per la documentació generada o rebuda per l’entitat que s’ha conservat a l’arxiu.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat de fer avaluació i tria

3.3. Increments

Es desconeix si existeix més documentació del fons.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

El fons té les seccions següents: Administració i Règim econòmic i patrimonial

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

Accés públic

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts.

4.5. Instruments de descripció

Per la documentació ingressada a l'Arxiu Municipal i tractat amb el Programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2021/01/22

Autoria: Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

2021/01/22

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.