Arxiu Municipal de Sant Esteve de Palautordera

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Esteve de Palautordera  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Esteve de Palautordera. L'Arxiu Municipal de Sant Esteve de Palautordera forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

Major, 14

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació  938 480 082  o   ajuntament@santestevedepalautordera.cat   

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Esteve de Palautordera conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Esteve de Palautordera:

             Fons de l'Administració Local                                                                          

101        Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

              Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau Sant Esteve de Palautordera, (1869-2002), 5.4 m.

              Fons privats

301        Cambra agrària

303        Delegació Local de FET y de las JONS, (1939-1976), 0,1 m.

304        Can Trinxet (1640-1819), 0.1 m.

305        Associació C.B., (1965-1966), 0.1 m.

306        Sindicat de la Llet, (1947), 0.1 m.

307        Germandat de Sant Roc

              Col·leccions

901        Col·lecció de Sant Esteve de Palautordera (1881-1939), 0.05 m.

910        Butlletins municipals (1979-2014), 0.12 m.

911        Col·lecció legislativa de l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera