Arxiu Municipal de l'Estany

   

El Servei d’Arxiu Municipal de l’Estany és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de l’Estany. L´Arxiu Municipal de l’Estany forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2009, i l’ajuntament va aprovar el Reglament del Servei d’Arxiu el 2010.

Serveis

  • Els serveis que ofereix són:
  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 93 830 3000 o estany@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de l’Estany conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de l’Estany

           Fons de l'Administració Local

101  Ajuntament de l'Estany

           Fons públics no municipals

201  Jutjat de Pau de l'Estany

           Fons privats

303  Delegació Local de FET y de las JONS (1939-1974), (0,12 m.)