Arxiu Municipal de Gallifa

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Gallifa és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Gallifa. L´Arxiu Municipal de Gallifa forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Gallifa

Plaça de l’Ajuntament, 1.

08146 Gallifa

Horaris de consulta: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 h. Dimarts de 15.30 a 20 h.

Consultes i informació: 938 661 151  i e-mail: gallifa@diba.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Gallifa conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Gallifa

            Fons de l'Administració Local                                                                                       

101         Ajuntament de Gallifa                                                                                             

            Fons públics no municipals                                                                                       

201      Jutjat de Pau de Gallifa (1876-2004), 1.15 m.                                          

              Fons privats

302        Associació de Defensa Forestal el Pinyó (ADF) (1987-2011), 2 m.

Pàgines filles