FONS DE L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL EL PINYÓ (ADF)

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08087.302.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Gallifa

1.4.1. Data inici

1987

1.4.2. Data final2013

 

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

20 unitats de descripció

2,2 m.

Paper,

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Agrupació de Defensa Forestal el Pinyó (ADF)

 

2.2. Història del productor

L’agrupació de defensa forestal el Pinyó, és una entitat sense afany de lucre, formada pels propietaris forestals del seu àmbit territorial, els ajuntaments dels termes municipals de Sant Feliu de Codines, Bigues i Riell, Gallifa,  Sant Llorenç  Savall i els voluntaris i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Les agrupacions de defensa forestal es van regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa "Foc Verd", elaborat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, l'origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es van començar a formar a principis dels anys seixanta a Catalunya.

Els objectius de l’ADF el Pinyó són:

  • L’elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.
  • La col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General del Medi Natural en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
  • La realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.
  • La sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF.
  • L’execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i punts d'aigua.
  • El suport a l'extinció d'incendis forestal

2.3. Història arxivística

La documentació del fons de l’ADF el Pinyó,  ha ingressat a l’ajuntament , en el mes de setembre de 2013, per ser inventariada.  El president de l’Agrupació i alcalde de Gallifa, Mateu de Comalrena de Sobregaru, Esteve,  va ser qui va portar la documentació a l’Ajuntament perquè l’Arxivera itinerant de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació, fes l’organització i inventariació de tota la documentació.  No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'arxivera de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona des de setembre de 2013 a juny de 2014. El seu tractament definitiu i la seva descripció  al programa informàtic GIAM es realitza en el mes maig -juny de 2014.

2.4. Dades d'ingrés

La documentació va ingressar el mes de setembre de 2013 a l’Ajuntament de Gallifa.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l’Agrupació de defensa forestal de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

S’han eliminat còpies,  fotocòpies i formularis en blanc

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

Per consultar la documentació digitalitzada:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2022/03/11

Autoria: Agnès Rueda Bueno

7.1.2. Data de descripció

Data de creació:  2022/03/11

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.