Funicular de Gelida SA.

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08091.311.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Funicular de Gelida S.A.

1.4.1. Data inici

1920

1.4.2. Data final

1992

1.4.3. Comentari a data

Els documents a partir de 1981 són excepcionals, el fons arriba majoritàriament  fins a 1981

1.5. Resum de tipus de volums i suports

4,25 m.

132 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Funicular de Gelida SA.

2.2. Història del productor

El 19 de setembre de1920 es constitueix la societat Funicular de Gelida SA. per crear i explotar el funicular que uneix el poble amb l’estació de ferrocarril, una distància d’1 Km.

L’any 1977 es municipalitza l’empresa i a l’any 1980 passa a mans de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

2.3. Història arxivística

La documentació del Funicular de Gelida SA. ha estat conservada a les dependències de l’empresa fins que va ser recuperada per part de l’Arxiu Municipal.

La seva descripció es va fer durant els anys 2001 i 2002. A l’any 2021 s’ha revisat aquesta descripció i s’ha passat al programa informàtic GIAM.

2.4. Dades d'ingrés

 

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l’empresa Funicular de Gelida SA. en l'exercici de les seves activitats i funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat de fer avaluació i tria

3.3. Increments

No està previst increment del fons

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

L’estructura del fons és la següent:

  1. Òrgans de govern,
  2. Administració,
  3. Règim econòmic i patrimonial
  4. Serveis i activitats

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per la documentació ingressa al Servei d'Arxiu Municipal i descrita amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons municipal completa la informació d’aquest fons

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2021/07/08

Autoria: Judit Pujol Salvador i Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

Data de creació: 2021/07/08

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.