Arxiu Municipal de Guardiola de Berguedà

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Guardiola de Berguedà és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Guardiola de Berguedà. L’Arxiu Municipal de Guardiola de Berguedà forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació: 93 822 70 59 o  guardiola@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Guardiola de Berguedà conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Guardiola de Berguedà

           Fons de l'Administració Local                                                                                                     

101    Ajuntament de Guardiola de Berguedà 

102    Antic municipi de Brocà

           Fons públics no municipals                                                                                                       

201    Jutjat de Pau de Guardiola de Berguedà (1936-2005), (2,88 m.)

202    Jutjat de Pau de l'amtic municipi de Brocà (1878-1939), (0,24 m.)

           Fons privats                                                                                                                                  

301    Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1939-1968), (0,68 m.)

302    Associació de Defensa Forestal (ADF) (1992-2001), (0,12 m.)

303    Delegació Local de FET y de las JONS (1939-1977), (0,12 m.)

304    Agrupació Coral Mixta (1957-1982), (1,32 m.)

305    Grup Excursionista Les Cabretes (1993-1993), (0,12 m.)

306    Club Futbol Guardiola (1940-1962), (0,12 m.)

307    Parròquia (1954-1958), (0,12 m.)

308    Mútua de Previsión de las Entidades Sindicales Autónomas (1955-1955), (0,1 m.)

309    Asociación de Cabezas de Família del Movimiento (1965-1969), (0,1 m.)