Associació Vall del Ges.Net (Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges)

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08265.304.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Associació Vall del Ges.Net (Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges)

1.4.1. Data inici

1977

1.4.2. Data final

2013

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

79 unitats de descripció (1,26 m.). Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Associació Vall del Ges.Net (Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges)

2.2. Història del productor

L'Associació Vall del Ges.Net (Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges) es constitueix legalment el 19 de febrer de 2003, si bé ja actuava almenys des de l'any 2001. La seva activitat està fonamentada en la promoció d'un desenvolupament sostenible de la Vall del Ges amb especial atenció a la salvaguarda del medi ambient i del patrimoni natural i cultural i solidaria amb tot el país en coordinació amb altres insitucions afins.

2.3. Història arxivística

El fons documental de l'Associació Vall del Ges.Net (Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges) estava conservat de manera disgregada per diferents socis de l'entitat. Ârt de la doucmentació s'ha extraviat en els diferents processos judicials o ha quedat en mans d'integrants de l'associació. El gruix principal va ser donat a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, segons conveni signat el 15 de juliol de 2013

2.4. Dades d'ingrés

Per donació a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, segons consta a l'expedient SECRE 41/2013. de 15 de juliol de 2013

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons de l'Associació Vall del Ges.Net (Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges) està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'entitat en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Al ser un fons de titularitat privada, no es preveuen

3.3. Increments

Pot continuar ingressant documentació en tant que entitat encara activa

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació dissenyat pel Servei d'Arxiu Municipal per a la descripció de la documentació de l'entitat.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programari GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2015/04/17

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

2015/04/17

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 11 d’abril de 2011