Fons Salvador Perarnau i Canal

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08274.304.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Salvador Perarnau i Canal

1.4.1. Data inici

1910

1.4.2. Data final

1995

1.4.3. Comentari a data

Inclou documentació recollida per la família posterior a la seva defunció.

1.5. Resum de tipus de volums i suports

3 m (25 UI)

941 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Salvador Perarnau i Canal

2.2. Història del productor

El poeta Salvador Perarnau i Canal (Súria, 1895-1971), ingressà al seminari de Vic, a l'edat de 10 anys, però en sortí per a treballar en diferents feines a Súria. Als 21 anys entrà d'empleat en una companyia d'assegurances de Manresa, i un temps després com sots-arxiver de l'Arxiu de Manresa. Als 23 anys passà a residir a Barcelona, on contactà amb els ambients literaris. L'any 1929 conegué a la que seria la seva esposa, Benvinguda Coll i Borrell, professora de piano, cant i dansa, amb qui es casaria l'any 1932. Participà en molts certàmens literaris i en els Jocs Florals de Barcelona de 1929, va guanyar l'Englantina d'or amb el poema L'Hereu de les muntanyes. En els de 1935, obtenia la Flor Natural amb Mimosa, flor de febrer. Durant la República fou funcionari de la Generalitat de Catalunya i en acabar la guerra civil, s'hagué d'exiliar a França. Retornà a Catalunya l'any 1948, treballant com a professor de francès, llatí i grec. En els Jocs Florals de la Llengua Catalana celebrats a París l'any de 1965 fou premiat amb la Viola d'Or amb el poema Oració. Havent obtingut els tres premis ordinaris, fou proclamat Mestre en Gai Saber. Passà a viure, a partir d'aleshores, a la seva vila natal, on morí a l'edat de 75 anys, el 9 de gener de 1971.

2.3. Història arxivística

El fons ingressà a l’Arxiu Municipal per donació dels hereus de Salvador Perarnau l’any 2011. La documentació no estava ordenada ni classificada. Al moment de l’ingrés es va procedir a la desinfecció del fons, que va arribar juntament amb objectes del poeta i de la seva esposa. L’any 2015 el fons fou ordenat, classificat i inventariat, desglossant-lo en dos fons clarament diferenciats: el del propi poeta i el de la seva esposa, que inclou documentació familiar d’ençà de mitjan segle XIX i d’altra de relacionada amb la seva activitat musical.       

2.4. Dades d'ingrés

El fons ingressa el novembre del 2011.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format per la documentació de caràcter personal (entre ella diversa correspondència amb altres autors literaris), professional i socio-cultural (sobretot homenatges); així com per reculls de premsa i fotografies. Bàsicament inclou textos manuscrits i mecanografiats de Salvador Perarnau: poemes, obres de teatre, discursos, conferències, contes, pròlegs...; també obra publicada i documentació relacionada amb premis obtinguts.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No se n’ha fet cap procés. Cap document no pot ser eliminat si no se segueix la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.

3.3. Increments

No se’n preveuen

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació elaborat i  desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

La descripció s’ha realitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Documentació del fons municipal relativa a Salvador Perarnau i Canal i fons Coll-Borrell.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2022

Autoria: Albert Rumbo i Soler

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2022/01/25 Albert Rumbo i Soler

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona; 2006.